اشك نهان - رابيندرانات تاگور

اشک نهان مجموعه ای از داستانهای کوتاه نوشته رابیندرانات‌تاگور است.
کتاب از ده داستان کوتاه :حکایت گات، یک معامله، زندگی و مرگ، شوبا، مجازات، درمیانه‌ی شب، نعمت بینایی، خانواده‌ی از هم پاشیده، هیمانتی و نامه‌ای از طرف یک زن به همسرش، تشکیل شده است.

اشک نهان

نگاه به پشت سر ، فقط اندوه به بار مي آورد . هيچ چيز نمي تواند ناراحت كننده تر از تلاش براي حفظ آنچه كه از آن دست كشيده ايد، باشد .

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب اشك نهان - رابيندرانات تاگور