آموزش و زندگی بهتر - برتراند راسل

«آموزش و زندگی بهتر» کتابی از برتراند راسل در زمینه تربیت کودکان است. در مقدمه کتاب آمده است:«این کتاب یقین دارم یکی از کتبی است که می‌تواند برای معلمین و والدین راهنمای بسیار صحیحی در ساختن روح و جسم و عقل و دانش کودکان باشد. برتراند راسل نزد همه افرادی که با فلسفه تربیت و تعلیم سر و کار دارند مشهور می‌باشد. او همه چیز را در این کتاب به‌وضوح و روشنی دیده و مورد بحث قرار داده است. صفات لازمه انسان کامل را تشریح کرده و این کتاب می‌تواند مانند چراغی راهنمای والدین قرار گیرد»

آموزش و زندگی بهتر - برتراند راسل

تربیت روح و شخصیت بچه را باید از کودکی شروع کرد تا بتوان فردی مثبت، شجاع، شریف، با محبت و باهوش را به جامعه تحویل داد...
اگر با روش صحیح و با علاقه عمل کنیم، می تواننیم کاری کنیم که در نسل آینده مرض بدجنسی و صفات ناپسند و حماقت از بین برود...

ما در دنیایی زندگی می کنیم که پر از فریب و دغل است. تربیت کردن کودک به طوری که دغل نباشد کار بسیار دشواری است و شاید راستگویی و صداقت در جامعه ای که همه دروغ می گویند یک نوع ضعف است ولی من این ضعف را ترجیح می دهم.
می گویند چرا ما می خواهیم کودک را راستگو و صادق و با عزت نفس تربیت کنیم در صورتی که می دانیم این صفات باعث عقب ماندگی و عدم موفقیت او خواهد شد، من شخصاً ترجیح می دهم کودک خودم در گفتار و رفتارش راستگویی و صداقت داشته باشد ولو اینکه در جامعه موفقیت زیادی کسب نکند. بنده اعتقاد دارم او از این مسائل اخلاقی بالاخره نتیجه خود را خواهد گرفت.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آموزش و زندگی بهتر - برتراند راسل