اخلاق و سیاست در جامعه - برتراند راسل

«اخلاق و سیاست در جامعه»کتابی از برتراند راسل است. در مقدمه کتاب آمده است:«هدف ما در این کتاب بیان دو منظور است: اول بیان اخلاقیات عملی(غیرنظری) و هدف دوم به‌کار بردن این اخلاقیات در مسائل مختلف سیاسی زمان حاضر است.
در قسمت اول این کتاب در مبحث علم اخلاق افکار هیجان‌آور و نوظهوری را عرضه نداشته‌ام و اطمینان هم ندارم که طرح آن زیاد سودمند باشد جز اینکه هنگامی که من مسائل سیاسی را تجزیه و تحلیل کرده و از نظر اخلاقی مورد قضاوت قرار می‌دهم منقدین به من خرده می‌گیرند که من چنین حقی را ندارم زیرا من معتقد به واقعیت وجود خارجی قضاوت اخلاقی نیستم. فکر نمی‌کنم این انتقادات معتبر و باارزش باشند و اثبات عدم اعتبار آن‌ها احتیاج به بحث نسبتاً مفصلی دارد.
قسمت دوم این کتاب هم نظریه‌ها و یا تئوری‌های کاملی از سیاست را مورد بحث قرار نمی‌دهد. جنبه‌های مختلف اندیشه‌های سیاسی را قبلاً در کتاب‌های دیگرم نیز مورد بحث قرار داده‌ام و در این کتاب فقط جنبه‌هایی را که با اخلاقیات هم ارتباط پیدا می‌کنند و عملاً دارای اهمیت زیادی در عصر حاضر هستند، مورد گفتگو قرار خواهم داد. امید می‌رود که طرح مسائل واقعی در قلمرو وسیع نظرات غیر شخصی، موجب شود که این مسائل با هیجان و تعصب و نگرانی کمتر مورد بررسی قرار گیرند و این کار به‌سهولت امکان‌پذیر است مشروط بر اینکه این اندیشه‌ها را با توجه به جریانات سیاسی معاصر مطمح نظر قرار دهیم.»

اخلاق و سیاست در جامعه -  برتراند راسل

مردم تمایل به پدیرفتن عقایدی دارند که در عین اینکه با واقعیت علمی مباینت دارد ار لحاظ عقاید مذهبی قابل قبول است. افکار مردم به هیچ وجه آمادگی پذیرفتن ایده های جدید را ندارد و انجام این عمل در مورد مردم خصوصاً درباره کسانی که بصیرت ذاتی ندارند محال است.
برای بعضی از افراد بشر نقطه ضعف تحقیر کننده ای است که نتوانند با حقایق زندگی بدون پناه بردن به افسانه ها روبه رو شوند...

هیچ کس نمی تواند ادعا کند که وقوع جنگ جهانی اول معلول بی ایمانی رهبران آن زمان بوده است. تزار، قیصر، امپراطور اتریش همگی از مسیحیان متعصب بودند. همچنین سر ادوارد گری و پرزیدنت ویلسون نیز چنین بودند. فقط در آن موقع یکی از سیاستمداران برجسته به نام ژان ژوره مسیحی نبوده است. این فرد سوسیالیست به علت مخالفت با جنگ بنا بر موافقت قاطبه ی مسیحیان فرانسوی به قتل رسید.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب اخلاق و سیاست در جامعه - برتراند راسل