ابله - فیودور داستایفسکی

ابله رمانی از داستایفسکی است. «پرنس میشکین» پس از سالها دوری از روسیه به میهن خود بازمی‌گردد. پرنس که دارای شخصیتی بسیار مهربان، پاک و ساده است، ناگهان وارد دنیای جدیدی می‌شود. دنیای آدم‌های اشرافی که به پول و زیبایی بسیار توجه دارند.
وارد شدن پرنس پاک و ساده به دنیای اشرافی و برخورد او با افراد طبقه بالای روسیه داستان رمان ابله است.

ابله - فیودور داستایفسکی

من اغلب حیرانم که آیا می‌شود انسان همه انسان‌ها، همه همنوعانِ خود را دوست داشته باشد؟ البته نمی‌تواند. چنین چیزی طبیعی نیست. عشق انسان به دیگران، که نوع‌دوستی نامیده می‌شود، چیزی است ذهنی و تقریبا همیشه بر پایه خودپرستی استوار است. عشق آزاد از خودپسندی برای ما ممکن نیست. 

ظرافت احساس و عزت نفس از دل آدم سرچشمه می‌گیرد و چیزی نیست که معلم رقص به کسی تعلیم بدهد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب ابله - فیودور داستایفسکی