سه‌گانه نیویورک - پل استر

«سه گانه نیویورک» اثر پل استر، مجموعۀ سه رمان مجزا به نام‌­های «شهر شیشه‌ای»، «ارواح» و «اتاق دربسته» است. هر سه داستان عموماً در نیویورک جریان دارد و به سبب مکان مشترک این سه گانه را تشکیل داده اند.
شهر شیشه ای: داستان نویسنده‌ای به «دانیل کوئین» است. ماجرا از یک تماس تلفنی اشتباه شروع می‌شود. در نیمه های شب تلفن «دانیل کوئین» زنگ می خورد و صدایی مضطرب سراغ کارآگاهی به نام پل استر را می گیرد. پس از تکرار این اتفاق در شبهای بعد کوئین خود را به جای استر معرفی می کند و...
ارواح: آقای آبی که کارآگاه خصوصی است به درخواست آقای سفید، در آپارتمانی مقابل آپارتمان آقای سیاه که نویسنده است مستقر شده و او را زیر نظر می گیرد. کاراگاه از علت این ماموریت آگاه نیست. آقای آبی در تعقیب آقای سیاه دچار مسائلی می شود که زندگیش را تحت تاثیر قرار می دهد...
اتاق در بسته: راوی نامه ای از «سوفی فنشاو» همسر دوست دوران کودکیش دریافت میکند و متوجه میشود دوستش «فنشاو» که مدت‌ها از او بی‌خبر بوده شش ماه پیش ناپدید شده است و تلاش کارآگاهان برای یافتنش نتیجه ای نداشته است. «فنشاو» دست نوشته هایی دارد و از همسرش خواسته تا در صورت مرگش، تمام دست نوشته‌هایش را به دوست نویسنده‌اش بسپارد تا دربارۀ چاپ آن‌ها تصمیم بگیرد. راوی دست نوشته‌ها را به چاپ می رساند. بعد از چاپ اولین کتاب «فنشاو» و شهرت اولین اثر او، نامه‌ای از فنشاو به دست راوی می‌رسد و...

سه گانه نیویورک - پل استر

فرصت های از دست رفته همان قدر جزئی از زندگی ما هستند كه فرصت هايی كه به دست مي آوريم.

کار دنیا چنین است: یک گام به پیش، یک واژه و بعد، واژه ی بعدی. نکته هایی وجود دارد که در مر حله یی امکان دانستن شان نیست. زیرا دانش به کندی می رسد، و غالباً بهای گزافی هم دارد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب سه‌گانه نیویورک - پل استر