خلاصه کتاب راز شاد زیستن

در زندگی مشکلات مثل تلنگری ما را به خود می آورد که تغییر کنیم درس بگیریم
به دنیا نیامده ایم که مجازات شویم آمده ایم که به کمال برسیم
با تغییرات در خود موقعیت خود را تغییر می دهیم آنچه که فک می کنید نمی توانید تغییر دهید را تغییر دهید و صادق باشید مثلا کسی را که از او متنفر هستید صادقانه ببخشید

مکان خود را تغییر ندهید چیزی عوض نمی شود باید خود را تغییر داد
هر کس که وارد زندگی شما می شود و باعث آزار شما می گردد معلمی است برای شما
زندگی کلاسی است که در آن ثبت نام کرده ایم که در هر مرحله درسی بگیریم نه از آن فرار کنیم
قانون کاشت و برداشت می گوید هر چه تلاش کنی برداشت می کنی و زندگی خوب با تلاش به دست می آید نه بهانه گیری
اگر شغل مورد نظر را پیدا نکردی شغل کوچکی که به تو پیشنهاد شده انتخاب کن و از فرصت استفاده کن بعد به شغل مورد نظر خواهی رسید
بلاها و مصیبت های زندگی تدریجی پیش می آید پس مراقب باشید تا دیر نشده اسیر بلاها نشوید
نظم باعث کار بهتر و با ارزش تر می شود
هر چه تلاش کنی پاداش می گیری پس بی خود دچار اضطراب و ناامیدی نشود و به خود پاداش بده
زندگی در حال تغییر است پس دی پذیرش باش و شاد زندگی کن
عقاید و باورهای ما مانند دیواری شیشه ای ما را زندانی می کند پس دیوارها را بردارید و برای شروع هر عقیده ای که در آن باید و نباید باشد را بردارید تا آزاد زندگی کنید مثل (مردم باید به من احترام بگذارند)
عقاید خود را تغییر دهید نه عقاید دیگران را
اینکه پولدار هستیم یا نه شغل و میزان پول ما نیست بلکه عقاید ماست ما بدهکار و فقیر می شویم چون از مزایای فقر (ترحم دیگران ، فقرا رستگارند، تنبلی و ...) خوشمان می آید
اندیشه فقیرانه که از پدر و مادر می گیرید را کنار بگذارید و فکر نکنید اگر شما پولدار شوید دیگران فقیر می شوند بلکه این پول در رستوران ، آژانس مسافرتی و غیره صرف می شود و دیگران هم از آن بهره می برند
برای خود ارزش قائل شوید و از چیزهایی که احساستان را خوب می کند استفاده کنید
از دادن پول و پس گرفتن آن خجالت نکشید و با پول راحت برخورد کنید
به اتفاقات بد فکر نکنید بلکه به خاطر چیزهایی که دارید با حسی شاد شکرگذار باشید تا آرام شوید و مسلط بر زندگی شوید .
به افکار بد فکر نکنید زیرا آنها همرا شما خواهند ماند بلکه با حسی شاد به زندگی نگاه کنید واگر زندگی خوب شد منتظر از این بهتر باشید نه اینکه نکنه خوشی از بین برود و مصیبت بیاید
به چیزی وابسته نباشید از شما می گریزد بلکه بدون وابستگی و نا امیدی به هدف خود نزدیک شوید و آن را انجام دهید و بگویید من به هدفم وابسته نیستم
از چیزی متنفر نباش بلکه آن را بپذیر زیرا ما نمی توانیم چیزی را تغییر دهیم اما اگر آن را بپذیری از آن مشکل رها می شوی
افکار ناخودآگاه زندگی ما را می سازند پس افکار ناخودآگاه خود را از منفی به مثبت تغییر بده تا زندگی تو مثبت شود
با هر دیدی به فردی نگاه کنی او همان می شود پس نقاط مثبت انسانها را ببین
شکر نعمت نعمت را زیاد می کند و گرنه خداوند نیازی به شکر ما ندارد زیرا حس ما خوب می شود و حس خوب زندگی خوبی برای ما ایجاد می کند
از کاری که میکنید لذت ببرید یا فکرتان را در مورد کار عوض نکنید یا کار مورد علاقه تان را پیدا کنید
برای موفق شدن در کاری باید نهایت تلاش را بکنید تا نهایت احساس خوب را بدست آورید
علامتهایی که نشان می دهد چه کاری را دوست دارید :
۱- با شور و شوق از آن کار صحبت می کنید
۲- صبح زود سراغ آن می روید
۳- خودتان را موقع کار فراموش می کنید
وقتی کار مورد علاقه خود را انجام می دهی مشکلات کم نمی شود بلکه زندگی جذابتر می شود
برای موفقیت تلاش مهمتر از شانس است
زمانی که می گویید من این کار را انجام می دهم دشواری آن برایم مهم نیست زندگی از شما حمایت می کند
برای شروع باید عمل کرد نه فکر به قولی که می دهید عمل کنید تا به خود ایمان آورید
انسانهای با جرات از انسانهای باهوش موفق ترند
مهم چگونه شروع کردن نیست مهم به پایان رساندن است
ورزش درس در لحظه بودن ، تمرکز بر خواسته ، مسئولیت پذیری ، خونسرد بودن را به ما می دهد
وقتی شروع به تعهد از عمق جان می کنی ابراز آن برایت فراهم می شود
همه چیز خوب است و در پذیرش باشید و کسی یا چیزی را محدود نکنید آنگاه آزادید
در لحظه حال زندگی کن همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت
اگر با کسی بحث می کنید خود را کنار بکشید و سعی کنید به آن شخص محبت کند نتیجه عجیب است
به مکانهایی بروید که ارتعاشات منت دارند مثل بیابان نه یک رستوران کثیف
مکانی برای مراقبه و تنهایی خود داشته باشید
در زندگی تمام توان خود را بکار گیریم زیرا همه آنها را به جهان بعد خواهیم برد
به دنیا می آییم که به دیگران عشق دهیم و عشق دادن (قضاوت نکردن و آزاد گذاشتن آنهاست و بی توقع بودن از آنها)
همه را ببخش تا راحت زندگی کنی و از کسی ناراحت نشود همانطور که از سیل ناراحت نمی شوی و پرنده ای که بر روی تو فضله انداخته است
خود را دوست بدارید و با همسر خودش مثل یک تیم باشید نه دو مبارز
خانواده ها می خواهند به ما عشق بدو شرط را یاد بدهند زیرا با دوستان می شود قطع رابطه کرد اما با افراد خانواده نمی شود
خشم و نگرانی و حسادت ریشه در ترس دارند و دوای ترس عشق و محبت است
خود را تغییر دهید نه دنیا را تو مثبت شوی مثبتها به سوی تو می آید این قانون کائنات است
ماجرای از هم نیستیم و در ارتباط با هم هستیم و هر کس وارد زندگی ما می شود درسی و هدفی دارد برای دیگران مثل سلولهای بدن برای کل بدن
هدف از زندگی تلاش و بودن در لحظه حال است که دنیا پاداش و معجزات بیشماری را به ما می دهد پس در حال زندگی کن

برگرفته از:نشریه الکترونیکی موفقیت

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب خلاصه کتاب خلاصه کتاب راز شاد زیستن