مجتبی کاشانی

در میان هر سیبدانۀ محدودیست
در دل هر دانه سیب ها نامحدود
چیستانیست عجیب
دانه باشیم نه سیب

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب خلاصه کتاب مجتبی کاشانی دانه باشیم نه سیب