ابوالقاسم حالت

هر زنی تا آن که با مردی نکرده است ازدواج
بخت خود را جستجو در چشم مقبولش کند
لیک بعد از آنکه با آقا زناشوئی نمود
بخت خود را جستجو در جیب پر پولش کند

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب خلاصه کتاب ابوالقاسم حالت در جستجوی خوشبختی