ابوالقاسم حالت

رهزن فتنه ز هر سوی نمایان شده است
خانه امروز عجب بی سر و سامان شده است
مجلس ما که بود مرکز اصلاح امور
جای جنگ و جدل و تهمت و بهتان شده است
راه چاقو زدن و رسم شکم جر دادن
مشکلی بود که بهر همه آسان شده است
کار گردیده چنان سخت که از قحط قماش
گونی پاره مرا وصله ی تنبان شده است
شب اگر بنده بخوابم ننه ام بیدار است
بس که در کوچه ما دزد فراوان شده است

نوشتن دیدگاه