زندگینامه بتی جین ایدی

بتی جین ایدی

بتی جین ایدی در سال ۱۹۴۲در درایالت نبراسکا بدنیا آمد.

وی در سال ۱۹۷۳ برای عمل جراحی و بستن لوله‌های رحم در ۳۱ سالگی در بیمارستان بستری می‌شود. بعد ازعمل جراحی ناگهان احساس عجیبی به او دست می‌دهد و روح او از بدن جدا شده و به دنیای دیگری میرود. تی جین ایدی در کتاب مشهور "درآغوش نور" به تجربه شخصی نزدیک به مرگ خود پرداختخه است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی زندگینامه زندگینامه نویسندگان زندگینامه بتی جین ایدی