زندگینامه انوره دو بالزاک

بالزاک

اونوره دو بالزاك ،20ماه می سال1799میلادی در شهر تور فرانسه بدنیا آمد.وی در ۸ اوت ۱۸۵۰ در سن پنجاه و یك سالگي درگذشت.

در سال ۱۸۲۹ اولین شاهكار وی به نام «یاغیان» منتشر گردید كه مورد استقبال قرار گرفت و در سال ۱۸۳۰ بالزاك «فیزیولوژی ازدواج»، اثر بزرگ خود را منتشر کرد و با چندین داستان جالب، توجه همه را به سوی خود معطوف ساخت و از پولی كه با انتشار فیزیولوژی ازدواج به دست آورد، سر و سامانی به زندگی خود داد. بالزاك در سال ۱۸۳۲ یعنی در سن سی و سه سالگی و در عرض یك سال، چهارده داستان از جمله «سرهنگ شابر»، «كشیش تور»، «شاهكار گمنام»، «زن بی صاحب»، «عشق در صحرا»، «چرم ساغری» و چیزهای دیگر را نوشت و به دنبال آن، انتشار داستانهای بزرگی مانند «زن سی ساله» و «اوژنی گرانده» در سال ۱۸۳۳ ، شهرت او را چندين برابر ساخت. او در سال ۱۸۳۳ «سرگذشت سیزده نفر» و «طبیب ده» و در سال ۱۸۳۴ كتابهای «بابا گوریو»، «در جستجوی مطلق» و در سال ۱۸۳۵«سرانیتا» و در سال ۱۸۳۷ «آرزوهای گمشده» و «سزار بیروتو» و در سال ۱۸۳۸ كتاب Cabinet- des Antiques را به رشته تحریر در آورد. انتشار دو كتاب زنبق دره و سرانیتا باعث شد كه «بولوز» Bulooz مدیر مجله دو دنیا و «آمده پیشو» A.picho مدیر مجله پاریس به دادگاه كشانده شوند. در سال ۱۸۳۵ بالزاك نشريه مستقلی به نام «وقایع پاریس» منتشر نمود، اما اين روزنامه پس از یك سال بسته شد.
او در سال ۱۸۴۵ ليستي برای كتابهای خود تهيه كرد كه مطابق با آن، مي بایست ۱۴۳ داستان بنويسد. اما افسوس كه مرگ به او فرصت نداد و نابغه عالم ادب، تنها موفق به نوشتن ۹۷ داستان شد. بالزاک در ۱۸ اوت ۱۸۵۰ میلادی در پاریس درگذشت و در قبرستان پرلاشز به خاک سپرده شد.

آثار ترجمه شده انوره دو بالزاک به زبان فارسی: شوان‌ها، گوبسک رباخوار، چرم ساغری، اورژنی گرانده، عشق کیمیاگر (در جستجوی مطلق)، مادام دولاشانتری، دختر چشم طلایی (دختر زرین چشم)، باباگوریو، زنبق دره، پیردختر، عشق کیمیاگر، اوژنی گرانده، زن بیگناه، هانریت، سزار بیروتو، خاطرات یک کشیش دهکده، اورسولا میرو، گوسفند سیاه، زن سی ساله، آرزوهای بربادرفته، دخترعمو بت، پسرعمو پونس، فراز و نشیب زندگی بدکاران و... 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی زندگینامه زندگینامه نویسندگان زندگینامه انوره دو بالزاک