دوبیتی های باباطاهر

عزیزون از غم و درد جدایی
به چشمونم نمانده روشنایی
گرفتارم بدام غربت و درد
نه یار و همدمی نه آشنائیی

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی دوبیتی دوبیتی های باباطاهر عزیزون از غم و درد جدایی