دوبیتی های باباطاهر

به خنجر گر برآرند دیدگانم
در آتش گر بسوزند استخوانم
اگر بر ناخنانم نی بکوبند
نگیرم دل ز یار مهربانم

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی دوبیتی دوبیتی های باباطاهر به خنجر گر برآرند دیدگانم