دوبیتی های باباطاهر

قلم بتراشم از هر استخوانم
مرکب گیرم از خون رگانم
بگیرم کاغذی از پردهٔ دل
نویسم بهر یار مهربانم

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی دوبیتی دوبیتی های باباطاهر قلم بتراشم از هر استخوانم