بنظر شما نهايت بدبختي چيست؟
كه انسان با لكنت زبان امتحان جدول ضرب بدهد.
كجا را براي زيستن دوست مي داريد ؟
ـ داخل پرانتز را .

ـ بالاترين تصور شما از سعادت دنيوي چيست؟
ـ كه ديگر سعادتمند قمي آواز نمي خواند!

چه خطايي را زودتر توانيد بخشود؟‌
ـ غلط چاپي را نه غلط املايي را زيرا اگر ما صابون را با سين بنويسيم صابون كف نخواهد كرد.

مرداني كه در داستانها مي پسنديد كدامند؟
ـ مرداني كه در صفحه صد و هفتاد و چهار وارد داستان شوند و در صد و هفتاد و پنج خودكشي كنند.

شخصيت محبوب شما در تاريخ كيست؟
ـ من در جغرافيا به دنبالش هستم.

زناني كه در تاريخ و يا در زندگي واقعي مي پسنديد كدامند؟
ـ نمي دانم

زناني كه در داستانها مي پسنديد كدامند؟
ـ به من مربوط نيست.

نقاش برگزيده شما كيست؟
ـ تمام نقاشهاي ساختمان كه بدقول هستند و نمي توان تشخيص داد كفش آنها سفيد است و يا سياه...

آهنگساز برگزيده شما كيست؟
ـ بلبلي كه قناري را بعنوان آسيستاني خود قبول داشته باشد.

صفتي كه در زنان مي پسنديد؟
ـ كه عكسهاي شيش در چهار را بيشتر از كارت پستال دوست داشته باشند.

فضيلتي كه بر مي گزينيد؟
ـ براي بستن كفش به صندلي متوسل نشويم.

مشغله اي كه دوست مي داريد.
ـ تحليل فلسفي دفترچه تلفن.

دلتان مي خواست كه بجاي چه كسي بوديد؟
ـ من فيلم بازي نكرده ام كه بدانم مي توانم به جاي خود حرف بزنم يا نه.

خصلت اصلي شما؟
ـ دوست داشتن تمام تلفن هاي 6 شماره اي كه 5 آن بوق مي زند.

عيب اساسي شما؟
ـ همه اساسي است.

غايت تصور شما از خوشبختي؟
ـ كه فيلم هاي هندي داراي زيرنويس فارسي باشد و فيلمهاي فارسي داري زيرنويس هندي.

بزرگترين بدبختي شما؟
ـ كه وقتي متولد شدم صفر 8 اشغال بود.

چه رنگي را دوست داريد؟
ـ بايد از نقاشهاي ساختمان بپرسم.

چه گلي را بر مي گزينيد؟
ـ گلهايي كه بلبل هاي شعر فارسي را هزار سال است تحمل كرده اند.

چه پرنده اي را مي پسنديد؟
ـ پرنده اي كه از دست شاعران معاصر در امان باشند.

نويسندگان برگزيده شما كدامند؟
ـ مؤلف دفتر تلفن

شاعران محبوب شما كدامند؟
ـ شعرايي كه وقتي شعرشان تايپ مي شود تازه شعر داراي مفهوم عاطفي مي شود و شاعر بعد از تايپ شعر مسئول و متعهد مي گردد.

نامهايي كه دوست داريد؟
ـ ارج نامي كه مي شناسيد و به آن اطمينان داريم و بيوآنزيم كه افسوس از بازار خارج شد.

كدام صفت را در دوستانتان بيشتر مي پسنديد؟
ـ اگر مرض ديسك دارند دو كلمه نخجوان و محجوب را در نامه اي خود ننويسند زيرا اين دو كلمه با پيچ و خم خود انسان را مبتلا به مرض ديسك مي كند.

كدام (رفرم ) را بيشتر تحسين مي كنيد؟
ـ رفرمي كه شهردار آمل باعث آن بود كه الاغها لباس بپوشند.

موهبتي را كه دلتان از طبيعت مي خواست؟
ـ دستگاه شور را ـ كه بايد با نمكدان اجرا شود.

چه مي خواستيد باشيد؟
ـ نمره عينكم هميشه نمره موقت باشد.

چگونه دوست داريد بميريد؟
ـ در زير راديكال ـ و يا داخل پرانتز و يا‌آخر پرانتز و يا آخر جملاتي كه با جفا و وفا ختم مي شود. و يا در هنگام عيدي كه پزشك قانوني به مسافرت رفته باشد.

در حال حاضر وضع رواني شما چگونه است؟
ـ كوك ساعتم تمام شده است.

پيام شما چيست؟
ـ به كوك ساعت مراجعه شود.

برگرفته از فصل نامه شعر گوهران

 


مطالب مرتبط:
احمدرضا احمدی کیست؟
گزیده اشعار احمدرضا احمدی

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی طنز ادبی پرسشنامه - احمدرضا احمدی