ژاله اصفهانی

حماسه ها همه چشم انتظار مردانند
حماسه ها همه جویای قهرمانانند
حماسه ها همه در تنگنای زندانند
کجاست آنکه رهاند ز رخوت آنها را؟
به شعر شاعر بخشد شکوه دریا را
کجاست کاوه عاصی؟
کجاست آرش گرد؟
که جان سپرد و وطن را به دشمنان نسپرد.

کجاست آتش سوزان سینه های فراخ
که در نبرد کند گرم سنگر ما؟
کجاست همت مردان پیشتاز غیور؟
که دست صبح سپارد شبان یلدا را
کجاست جنبش پرشور توده های عظیم
که سرفراز کند نسل های فردا را؟

حماسه عاشق عدل است و دشمن بیداد
مباد ایران یک روز بی حماسه
مباد!

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی شعر نو ژاله اصفهانی حماسه ها