ژاله اصفهانی

مكن از خواب بیدارم
كه گاهی خواب خرگوشی
فرو رفتن به دنیای فراموشی
برای آن كسی كه روز و شب بیدار بیدار است
برای آن كسی كه چون زمین پیوسته در كار است
گرفتار و گران بار است
بود درمان.
برای من كه از اندیشه سرشارم
دمی در عالم رویا فرو رفتن
بودآغاز بیداری بی پایان
مكن از خواب بیدارم.

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی شعر نو ژاله اصفهانی مكن از خواب بیدارم